Psykologisk krim


Psykologisk krim

«Jeg har gitt beskjed om å vekkes hvis det skulle inntreffe en nasjonal krisesituasjon, selv om jeg sitter i et møte.»
Ronald Reagan

AIR BLOCK

AIR BLOCK