Velkommen til Krimklubben!

Mesterlige Håkan Nesser!

De venstrehendtes forening

Mesterlige Håkan Nesser!

Da Marten og Reimus gikk på barneskolen, dannet de De venstrehendtes forening. Flere tiår senere brenner et gammelt pensjonat ned til grunnen, og flere mennesker omkommer. Hendelser i fortiden og nåtiden henger sammen, men det finnes ingen igjen i live som kan forklare hvordan.

Nesten ingen. 

Det har gått femten år siden den siste boken om Van Veeteren utkom, og seks år siden den forrige boken om Gunnar Barbarotti.

De venstrehendtes forening møtes de for første gang.