Aktuell merverdiavgiftsrett (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 299
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205484238
Kategori: Økonomi og ledelse
Omtale Aktuell merverdiavgiftsrett
Boken avspeiler merverdiavgiften som et viktig, mangfoldig og internasjonalt
rettsområde. Merverdiavgiften er gjenstand for skiftende holdninger og
interessante linjer mot inntektsskatten, noe som illustreres i et kapittel om
MVA på seksuelle tjenester.

Merverdiavgift på fast eiendom analyseres fra en rådgiver- og planleggingssynsvinkel
med noen kontroversielle - og praktisk viktige problemstillinger.
Boken drøfter videre utfordringer innen MVA på elektroniske tjenester,
fellesregistrering, det omtvistede spørsmålet om holdingselskapers fradragsrett
for inngående MVA, ny rettspraksis om helse- og sosialboliger og
avgrensningsspørsmål om kompensasjonsloven, momskompensasjon og
statsstøttereglene i EØS-avtalen, transporttjenester over landegrensene,
omsetningsbegrepet og tilskudd samt forholdet mellom særavgifter og
merverdiavgift med vekt på levering av drivstoff til fartøy.

Egne kapitler trekker frem de dommene fra EU-domstolen som har mest
relevans for norsk merverdiavgiftsrett, og boken inneholder en tabellarisk
oversikt over lov- og forskriftsendringer i tiden 2001-2014.

Dette er den femte boken med utspring i BIs åpne masterstudium i skatte- og
avgiftsrett. Det meste av innholdet er denne gang utarbeidet av forelesere ved
studiet, men to kapitler bygger på oppgaver fra deltagerne. Sammen med
Praktisk merverdiavgiftsrett (Gyldendal Juridisk 2012) supplerer boken
pensum i studiets merverdiavgiftsmoduler. Begge bøkene er utvilsomt
nyttige for enhver som vil være oppdatert i faget.

Ole Gjems-Onstad og Cecilie Aasprong Dyrnes har vært redaktører for boken
og har i tillegg skrevet egne bidrag. De øvrige artiklene er skrevet av Roar
Frydenlund, Agnete Haugerud, Roy Kristensen, Phuong Ngoc Lam, Magnus
Lyslid, Anders Mikelsen og Ronny Rosenvold.

Til toppen