Tommy, eller "Det er så jævlig kjedelig, rektor" (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 135
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230002643
Omtale Tommy, eller "Det er så jævlig kjedelig, rektor"
I skjønn- eller dokumentarlitterær form følger vi rektor Ivar Riise og elevene Tommy og Irene som alle, hver på sin måte, gjør opprør mot tradisjonelle holdninger i dagens ungdomsskole. Ved å følge utviklingen hos disse hovedpersonene og en del bipersoner søker forfatteren å stille spørsmål ved etablerte "sannheter" knyttet til skoleledelse, tradisjonelle undervisningsformer, elevmedvirkning i evaluering og planlegging, karakterbruken, spesialundervisning, morsmålsundervisning, egen norskplan for innvandrerelever, skole/hjem-samarbeid, skoleeiers ansvar for skoleutvikling og fagorganisasjonenes rolle for det samme. De alternative skolene stilles opp som kontrast til "normalskolen", og forfatteren stiller spørsmål ved om ikke lærerne ved disse skolene både holdningsmessig og hva praksis angår kan ha noe å tilføre kollegene i den vanlige ungdomsskolen. Kjell Horn (f. 1937) har lærerutdanning fra 1962 med pedagogikk og historie fra Universitetet i tillegg. Fram til han gikk av med pensjon arbeidet han i flere kommuner som lærer, undervisningsinspektør, rådgiver og rektor, noe på barnetrinnet, men mest på ungdomstrinnet. Men han har også yrkespraksis som konsulent i det gamle Grunnskolerådet, som forlagsredaktør og som spesialkonsulent. Kursvirksomheten har i perioder vært omfattende. På 1960-tallet initierte og ledet han forsøk med klasse- og elevrådsarbeid og skrev veiledningshefter for Grunnskolerådet om dette. Han tok på samme tid del i forsøk med samarbeidsutvalg. I 1986 vant han Cappelens førstepris for den dokumentarlitterære boka "Du er en drittsekk, lærer!", i 1988 ga han ut boka "Eleven som samarbeidspartner" og i 1995 skrev han boka "Læreren som leder". Den røde tråden i hele hans forfatterskap (og pedagogiske praksis) har vært en grunnleggende tro på barns og ungdoms egen evne og vilje til positiv utvikling, og at skolens og pedagogenes utfordring ligger i å legge forholdene best mulig til rette for dette.

Til toppen

Flere bøker av Kjell Horn: