Filosofi for humanister (Heftet)

HF-varianten av examen philosophicum

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 248
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215025858
Omtale Filosofi for humanister
Innføring i filosofiske problemstillinger for deg som skal studere humanistiske fag.
Filosofi for humanister gir en tematisk innføring i filosofiske problemstillinger knyttet til kunnskapens, etikkens og estetikkens grunnlag. Bokens første del - Kunnskap, forståelse og fortolkning - innledes med to kapitler som tar opp skeptisismens problem i erkjennelsesteori og sinnsfilosofi. Her er også et kapittel om hermeneutikk. Det presenterer fortolkningen som en erkjennelsesform som særlig kjennetegner forståelsen av mennesket og kulturelle fenomener. I bokens andre del - Etikk - gis det en forklaring på sentrale begreper i etikk, introduksjon til ulike normative etiske teorier, samt en fyldig redegjørelse for viktige metaetiske teorier omkring moralens grunnlag. Bokens siste del - Estetikk - innleder med en generell diskusjon av hva estetikk er, diskuterer spørsmålet om estetiske dommer og verdier er subjektive eller objektive, og avslutter med en redegjørelse for kunstfilosofi.

Forfatterne av "Filosofi for humanister" ønsker at leseren skal reflektere over de filosofiske problemene som presenteres. Boken er derfor rik på eksempler, både historiske og dagligdagse. Dette er en prøveutgave. Endelig utgave vil foreligge i 2016.

Til toppen